Użyczanie instrumentów

Zapoznaj się z zasadami wypożyczania instrumentów w naszej szkole.

Uczniom korzystającym z instrumentów szkolnych przypominamy o obowiązku uiszczenia opłaty - w sumie 400 zł za rok szkolny 2019/20. 

Prosimy również w związku z przeprowadzką do nowej siedziby, o opróżnienie szafek szkolnych bez konieczności zdawania klucza w terminie do 30.06.2020.

Dyrekcja szkoły przypomina o obowiązku wnoszenia opłat z tytułu używania instrumentów szkolnych oraz o konieczności składania do Kierownika Admin. - Gosp. wniosków o przedłużenie użyczenia na rok szkolny 2020/21. Wnioski prosimy przesyłać na adres rmichalski@miodowa.edu.pl.


Szanowni Państwo,

Nastąpiła zmiana wysokości opłat za użyczanie instrumentów. Od 2.09.2019 nowa stawka wynosi 400 zł.

Przypominamy także o obowiązku wnoszenia opłat do 15.09.2019.

Poniżej publikujemy zaktualizowany regulamin oraz wzór umowy.


Pobierz - Regulamin użyczania instrumentów w ZPSM NR 1

Pobierz - Umowa użyczenia instrumentu

Pobierz - Protokół zwrotu instrumentu

Pobierz - Wniosek o przedłużenie użyczenia instrumentu