Karta Ucznia ZTM

Karta Ucznia – dokument uprawniający uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na terenie m.st. Warszawy.

W celu uzyskania w/w Karty rodzice/opiekunowie prawni składają wniosek o wydanie Karty Ucznia wchodząc w link dedykowany dla ZPSM Nr 1 w Warszawie

https://kartaucznia.ztm.waw.pl/49ff78fd

Duplikaty zagubionych kart można uzyskać w punktach obsługi pasażera ZTM.