mLegitymacja

Szkoła OSM II stopnia im. Mariana Sawy przystąpiła do projektu mLegitymacja.

Od września 2022 system zostanie uruchomiony dla pozostałych szkół: POSM I st. im. Emila Młynarskiego oraz OSM II st. im. Zenona Brzewskiego.

mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel. Jest bezpiecznym, nowoczesnym i bezpłatnym narzędziem, które – identycznie jak papierowa legitymacja – poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych.

W tym mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w papierowej legitymacji: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL, nazwę i adres szkoły.

Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów: podczas kontroli biletów, przy zakupie biletów do kina itp. 

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu.

Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja będzie unieważniana. Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana (mLegitymacja jest przypisana do konkretnego urządzenia - w momencie zgubienia lub kradzieży telefonu należy natychmiastowo poinformować osoby odpowiedzialne za wydawanie mLegitymacji). 

mLegitymację trudno podrobić. Można ją zweryfikować wizualnie – posiada takie zabezpieczenia jak hologram i animowana flaga. Dodatkowo, w przypadku wątpliwości, można wykorzystać ogólnodostępną aplikację mWeryfikator, która sprawdzi nie tylko autentyczność dokumentu, ale także fakt czy dokument nie został zastrzeżony w szkole (w przypadku np. zagubienia telefonu).

Warunki uruchomienia usługi mLegitymacji w Aplikacji mObywatel

Aby uruchomić mLegitymację uczeń musi posiadać telefon z systemem operacyjnym Android w wersji, co najmniej 6.0.

Wydawanie/Uruchomienie mLegitymacji

Aby uruchomić mLegitymację należy:

  • Złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji ) - sekretariat szkoły z pionem ogólnym.

Wysłać na adres sekretariatu (mlynarski@miodowa.edu.pl jako załącznik zdjęcie legitymacyjne w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5 MB, podpisane w nazwie pliku imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą (zdjęcie będzie przechowywane przez 30 dni, do momentu wygenerowania mLegitymacji. Po tym czasie zostanie usunięte).

Zdjęcie do mLegitymacji można szybko przygotować w darmowym generatorze zdjęć: https://passport-photo.online/pl/zdjecie-do-mlegitymacji

  • Pobrać Aplikację mObywatel, potwierdzić regulamin.
  • Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego uruchomić System na urządzeniu. 

Kod zostaje wysłany na e-mail rodzica (użyty przy wysłaniu zdjęcia do szkoły). Wszystkie materiały przekazane przez rodzica w formie elektronicznej po wprowadzeniu do systemu zostają usunięte i nie są archiwizowane przez szkołę.

Unieważnienie mLegitymacji

mLegitymacja jest unieważniana w trakcie roku szkolnego:

  • na wniosek rodziców ucznia (opiekuna prawnego), w szczególności w przypadku utraty

mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja szkolna;

  • z urzędu w przypadku utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej bądź przejścia ucznia do innej szkoły 


Dokumenty do pobrania