Ochrona danych osobowych

Administratorem jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Warszawie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, reprezentowany przez dyrektora.

Kontakt do Administratora:

tel. 22 831 16 23; e-mail: sekretariat@miodowa.edu.pl

Administrator wyznaczył w trybie art. 37 RODO oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz. 1781) Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Ewa Felińska tel. 604270401


Pobierz - Informacja Administratora

Pobierz - Wydarzenia otwarte