Konkurs na stanowisko Dyrygenta

Konkurs na stanowisko Dyrygenta Orkiestry Symfonicznej

Opublikowany 08 maj, 2022

Konkurs na stanowisko Dyrygent Orkiestry Symfonicznej

Na zgłoszenia czekamy do 13 czerwca 2022.


Dyrekcja Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko Dyrygent Orkiestry Symfonicznej. 


Przesłuchania kandydatów z Orkiestrą Symfoniczną ZPSM Nr 1 odbędą się 20.06.2022 i będą składać się z dwóch części: 

  • lekcja pokazowa z orkiestrą do 30 min. (w repertuarze: F. Schubert - VIII Symfonia h-moll „Niedokończona” (D759) 
  • rozmowa kwalifikacyjna z komisją konkursową 


Zgłoszenia powinny zawierać: 

  • Życiorys artystyczny zawierający informacje o projektach i koncertach symfonicznych, nagraniach etc. 
  • List motywacyjny 
  • Ewentualne listy rekomendacyjne

Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy: sekretariat@miodowa.edu.pl do 13.06.2022 r.


Od Kandydatów oczekujemy: 

  • wykształcenia wyższego w kierunku dyrygentury symfonicznej, najlepiej z uprawieniami pedagogicznymi (w przypadku braku uprawnień pedagogicznych koniczne będzie ich uzupełnienie w toku pracy)
  • doświadczenia w pracy z orkiestrami symfonicznymi


Oferujemy: 

  • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze pół etatu (zatrudnienie z Ustawy Karta Nauczyciela)
  • świadczenia dodatkowe np. dodatkowe wynagrodzenie roczne (13 pensja), świadczenia socjalne typu „grusza” i inne, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dopłaty do kart sportowych, preferencyjne stawki ubezpieczenia grupowego 
  • możliwość pracy w wyjątkowej nowoczesnej szkole i sali koncertowej


Orkiestra: Orkiestrę Symfoniczną Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie tworzą uczniowie trzech szkół II stopnia wchodzących w skład Zespołu: Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Józefa Elsnera, Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. i Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Zenona Brzewskiego. Orkiestra regularnie współpracuje z polskimi instytucjami kultury podczas wspólnych projektów – m. in. z Filharmonią Narodową czy Filharmonią Pomorską. Ma w swoim repertuarze muzykę klasyczną, filmową, utwory współczesnych polskich kompozytorów. Orkiestra występowała wielokrotnie w Studiu Koncertowym S1 Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego w Warszawie, a także w Bazylice Jasnogórskiej czy Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie. 

Szkoła: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 jest największą szkołą muzyczną w Polsce i może poszczycić się najliczniejszymi osiągnięciami konkursowymi swoich uczniów, a także najwyższą liczbą przyznawanych im stypendiów. Od września 2020 r. szkoła mieści się w nowej siedzibie przy ul. Rakowieckiej 21, a zajęcia orkiestry symfonicznej odbywają się w Sali Koncertowej Nowa Miodowa, będącej sercem szkoły i zaprojektowanej przez twórców NOSPR – Konior Studio i światowej sławy akustyka Yasuhisa Toyotę. Szkoła poza działalnością pedagogiczną prowadzi także działalność zewnętrzną i stanowi ważną na mapie stolicy instytucję kultury.

Galeria