Rekrutacja 2022/2023 - wyniki

informacje dla kandydatów

Opublikowany 26 maj, 2022

Szanowni Państwo,

Wyniki egzaminów wstępnych i kwalifikacyjnych do szkół II stopnia w ZPSM Nr 1 zostały opublikowane w siedzibie szkoły przy ul. Rakowieckiej 21.

Prosimy o zapoznanie się także z towarzyszącymi informacjami:

Wpisanie kandydata na listę uczniów nastąpi po przesłaniu podpisanego skanu deklaracji o podjęciu nauki w szkole.

Deklaracje należy przesyłać na adres rekrutacja@miodowa.edu.pl w terminie do 3 czerwca 2022.

Druk deklaracji dostępny jest tutaj.


Dodatkowo do dnia 1 lipca 2022 należy przesłać na adres rekrutacja@miodowa.edu.pl:


do OSM II st. im. Z. Brzewskiego i OSM II st. im. M. Sawy (szkoły z pionem ogólnokształcącym):

- kserokopię aktu urodzenia

- kopię świadectwa ukończenia OSM I st. lub ukończenia szkoły podstawowej i szkoły muzycznej I st. (dotyczy kandydatów do klas pierwszych OSM II st. im. M. Sawy)

- kopię zaświadczenia egzaminu ósmoklasisty (dotyczy kandydatów do klas pierwszych OSM II st. im. M. Sawy do 12 lipca 2022)

Kopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył.

- kopię świadectwa potwierdzającego ukończenie klasy programowo niższej w stosunku do klasy, o przyjęcie do której kandydat się ubiegał (dotyczy kandydatów do klas wyższych OSM II st. im. Z. Brzewskiego)

- zgodę na publikację wizerunku ucznia w mediach (druk dostępny tutaj)

do PSM II st. im. J. Elsnera

- kserokopię aktu urodzenia

- zgodę na publikację wizerunku ucznia w mediach (druk dostępny tutaj)

- kopię świadectwa potwierdzającego ukończenie klasy programowo niższej w stosunku do klasy, o przyjęcie do której kandydat się ubiegał (dotyczy kandydatów do klas wyższych)


ZDJĘCIA DO DOKUMENTÓW

Zdjęcia należy dostarczyć po rozpoczęciu roku szkolnego 2022/2023 do dnia 10 września br.:

OSM II st.: 2 zdjęcia legitymacyjne

PSM II st.: 2 zdjęcia legitymacyjne i 1 zdjęcie w formacie 37x52 mm (do indeksu)