Rekrutacja do POSM I st. - procedury

Prosimy o zapoznanie się z nowymi informacjami

Opublikowany 07 kwiecień, 2021

INFORMACJE O REKRUTACJI do klasy I POSM I st. im. E. Młynarskiego na rok szkolny 2021/2022 – aktualizacja z dnia 7 kwietnia 2021 r.


Informujemy, że z uwagi na obecną trudną sytuację epidemiczną przedłużamy rekrutację - w związku z tym badanie przydatności do klasy 1 POSM I stopnia im. Emila Młynarskiego odbędzie się w dniach 15-29 kwietnia 2021 r.

Wyniki rekrutacji będą podane do wiadomości w ciągu 7 dni od jej zakończenia.


Przypominamy, że każdy Rodzic/Opiekun kandydata otrzyma na wskazany we wniosku adres e-mail informację o dniu i godzinie badania przydatności oraz o procedurach bezpieczeństwa obowiązujących na terenie budynku Szkoły wraz z oświadczeniem, które wypełnione i czytelnie podpisane Rodzic/Opiekun kandydata zobowiązany będzie przekazać pracownikowi Szkoły przed przystąpieniem dziecka do badania przydatności.


Poniżej zamieszczamy Procedury postępowania na terenie budynku ZPSM Nr 1 w Warszawie w czasie badania przydatności kandydatów do klasy 1 POSM I st. im. E. Młynarskiego, obowiązujące w związku z aktualną sytuacją epidemiczną wynikającą z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 oraz oświadczenie Rodziców/Opiekunów kandydatów biorących udział w badaniu przydatności do klasy 1 POSM I st. im. E. Młynarskiego na rok szkolny 2021/2022.

Pobierz - Procedury COVID


Pozostałe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć tutaj.