Śródokresowa Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna

13 stycznia 2022 r.

Opublikowany 04 styczeń, 2022

Informujemy, że 13 stycznia 2022 r. w czwartek odbędzie się Śródokresowa Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna.

Porządek według którego omawiane będą szkoły:

- godz. 11.00 POSM I st. im. E. Młynarskiego

- godz. 12.00 OSM II st. im. M. Sawy

- godz. 13.00 OSM II st. im. Z. Brzewskiego

Przerwa od 14.00 do 15.00

- godz. 15.00 PSM II st. im. J. Elsnera

Szczegółowe informacje zostaną wysłane na służbowe skrzynki pocztowe.

Z wyrazami szacunku

Zespół Kierowniczy