Stołówka

W Zespole Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 funkcjonuje stołówka szkolna i bufet.


STOŁÓWKA

Rok szkolny 2020/2021

Cena obiadów:

Klasy 1-3: 7,00 zł

Klasy 4 - Liceum: 8,50 zł

Stołówka będzie czynna w godz. 12:10-15.30.

Opłaty za obiady będą przyjmowane tylko i wyłącznie na  n/w konto do 10-go każdego miesiąca.

Konto stołówki:

69 1010 1010 0094 0713 9130 1000

Odwoływanie obiadów należy zgłaszać dnia poprzedniego do godz. 15.00.

Nagłe przypadki/ choroba ucznia  można zgłosić danego dnia do  godz. 9.00 tel. 600 460 524  lub

22 380-14-70 wew. 900

Uczniowie spożywają obiady po zakończonych zajęciach lekcyjnych zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Kierownictwo Szkoły.


BUFET

Informacje wkrótce.