Zamówienia publiczne

Wszystkie ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej tutaj.

W Biuletynie Informacji Publicznej ZPSM Nr 1 znajduje się także archiwum zamówień.


Obecnie prowadzone postępowania:

R/1/2021: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej na rzecz Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie


Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021:

Pobierz - Plan zamówień publicznych 2021