Zamówienia publiczne

Wszystkie ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej tutaj.

W Biuletynie Informacji Publicznej ZPSM Nr 1 znajduje się także archiwum zamówień.